City of Chernomorets, 11 Slivnitsa str.

+359-882-004-171